Rite van de baarmoeder – zaterdag 1 juni

Met veel plezier nodigen wij, vrouwenklank, je uit voor een dag rondom:

De Rite van de Baarmoeder

Zaterdag 1 juni 2019 van  11.00 tot 17.00 uur

~ DE BAARMOEDER IS GEEN PLEK OM PIJN EN ANGST TE BEWAREN… DE BAARMOEDER IS EEN PLEK VAN CREATIE EN GEBOORTE VAN LEVEN ~

De baarmoeder is een heilige ruimte; een ruimte die eerbied van ons verdient. Een optimale plek voor heel specifieke processen. Processen die rechtstreeks met Creatie verbonden zijn en deze specifieke processen gaan over de geboorte van nieuw leven.

Gedragen door de moeder

We zijn, voorafgaand aan onze geboorte, allemaal gedragen in de baarmoeder van onze moeder. Hopelijk was dat een veilige beschermde plek, waar we konden groeien en ontwikkelen in een liefdevolle verbinding. Tot we klaar waren om geboren te worden in een andere ruimte, in een grotere baarmoeder met meer mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.

Gedragen door Moeder Aarde

Na onze geboorte kwamen we terecht in de baarmoeder van Moeder Aarde, ook een plek voor heel specifieke processen, ook een plek van Creatie en de geboorte van nieuw leven… Deze keer zijn dat geen automatische processen , zoals in de buik van onze eerste moeder, maar eenmaal geboren op Aarde hebben we keuze welke processen we willen aangaan en welke niet. We maken vele keuzes in ons leven en daarmee bouwen we iets op. Om zo nieuw leven te creëren. Nieuwe ervaringen, nieuwe gevoelens, nieuwe processen.

Daar waar de Moeders op ons wachten…

Tevens leven we in nóg een baarmoeder. Dat is de baarmoeder van het Universum, een bijzonder specifieke plek van Creatie en een heilige ruimte voor geboorte van nieuw leven.. en deze processen zijn universele processen. Deze processen draaien niet om onszelf in een egocentrisch heelal, maar gaan over een heel Groot Mysterie waar we allemaal deel van uitmaken als mensheid.

De Rite van de Baarmoeder is een prachtig ritueel die aan deze drie baarmoeders recht doet. Het is een ceremonie die ons met beide benen op de grond zet, de grond die ons draagt, en die ons onze verantwoordelijkheid laat verwoorden:

“de baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren, de baarmoeder is een plek van Creatie en geboorte van Nieuw Leven”

Hoe ziet de dag eruit?

We delen met elkaar onze verhalen en ervaringen. Soms zijn dat ervaringen van angst en pijn. De vrouwelijke energie is eeuwenlang ontkent, misbruikt en onderdrukt. We zijn ons bewust dat het verdriet en de diepe pijn hierover nog steeds een rol speelt.

In de Rite van de Baarmoeder geef je weer waarde aan dat wat waarde heeft. We spreken onze verlangens en hoop uit, we stoken het vuur en we zingen, trommelen en dansen. We gaan daadwerkelijk aan de slag om gezamenlijk de mooiste, de warmste en de meest liefdevolle plek voor Creatie en geboorte van nieuw leven te creëren, met daarbij respect voor ieders eigenheid. In deze speciaal gecreëerde plek vindt vervolgens de Rite van de Baarmoeder plaats voor ieder van ons die dat wil.

Je bent van harte welkom!

Wil je deelnemen aan de Rite van de Baarmoeder, dan ben je van harte welkom: Op 1 juni 2019 Welhoven, Werkhorstlaan 2, 8385 GJ Vledderveen (Dr) We beginnen om 11.00 uur en sluiten de dag af om 17.00 uur.

De kosten voor de dag zijn 45 euro, dat is inclusief koffie en thee met iets lekkers en een lunch tussen de middag.

De rite is ook mooi om samen met een vriendin, moeder of zus naartoe te komen. Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere vrouwen!

Voor meer informatie of aanmelden:

welkom@vrouwenklank.nl | www.vrouwenklank.nl

Anna de Jong – 06-18664382 | Annedoor Koelman – 06-51381502

Bel of mail gerust als je behoefte aan meer info vooraf hebt.