Welhoven

Het ontstaan
Welhoven is de naam van een avontuur dat is begonnen toen 6 mensen die elkaar al jaren kenden als deelnemer in het Template Netwerk, met elkaar gingen samenwerken in de context van de Well Being Sciences organisatie. Meerdere jaren werden aktiviteiten georganiseerd met tot doel wel-zijn en spiritualiteit in het licht van de toekomst te bevorderen. Op een van de weekends kwam de visie samen om daarvoor een vaste eigen plek te realiseren, met ‘well being’, wel-zijn, nu en in de toekomst, als centraal principe. Dit werd werkelijkheid op Welhoven, de ankerplek, op 14 maart 2014!

Een gezamenlijke zoektocht
Nu er een vaste plek is, die de naam Welhoven heeft, kan de reis voortgaan… met zoveel anderen als zich maar aangetrokken voelen. Het is een experiment, waarin we leren mens te zijn met elkaar, de flora en fauna en de planeet waarop wij leven. We beseffen dat we als spiritueel wezen deel zijn van en belangrijk zijn in een veel grotere realiteit, van het universum, de creatie, en de toekomst. Een experiment, waarvan we manier en uitkomst niet van te voren kunnen en willen invullen, omdat datgene wat tot ons komt (de toekomst) nieuw is…

Jezelf mogen zijn
Onze hoop is dat mensen die op Welhoven komen zich thuis mogen voelen en zichzelf mogen zijn. We wensen dat de sfeer en de energie op Welhoven zal bijdragen aan individueel wel-zijn, collectief wel-zijn, en de processen die plaatsvinden positief zal mogen faciliteren en ondersteunen.

De naam Welhoven
De naam Wel-hoven draagt dit aspect van wel-zijn in zich, waarbij de ‘hoven’ als beeld staan voor de diverse lagen van innerlijk leven in een mens. Als alles ‘wel’ is, in groeiende zinvolle samenwerking en verbondenheid, zoals alle leven in Creatie een natuurlijke gelaagdheid heeft. Tevens willen we de uniekheid van ieder mens vieren, en de rijkdom van het samenkomen op nieuwe, oprechte en toekomstgerichte manieren.

Ruimte voor …