Stichting Welhoven

Stiching Welhoven is opgericht om een bijdrage te leveren aan het wel-zijn van de mens en de ecologie waarin wij leven nu en voor de toekomst. Zij wil dit doen op velerlei manieren, zoals: een thuisbasis realiseren voor eigen acitiviteiten, een heilzame ecologie creëren voor retraites, stilte en rust, herstel, residentiële seminars, research, helende tuinen etc. Stichting Welhoven faciliteert ook verblijf, activiteiten en research voor verwante groepen en individuen, die aansluiten bij haar doelstelling. De thuisbasis, of ‘ankerplek’ Welhoven  is  aan de Werkhorstlaan 2 te Vledderveen (Drenthe).

Stichting Welhoven verwelkomt graag deelnemers en gasten van binnen- en buitenland voor deelname aan activiteiten en/of  een verblijf op haar terrein. Zij kan echter ook activiteiten elders organiseren.  De Stichting weet zich gesteund door een uitgebreid netwerk vrienden en vriendinnen die  betrokken zijn bij de doelstelling en het werk.

De werkzaamheden die voortkomen uit de doelstelling van Stichting Welhoven worden uitgevoerd door vrijwilligers. Inkomsten komen van activiteiten en verblijf enerzijds, en donaties anderzijds.

Wilt u Stichting Welhoven ondersteunen? Dat kan onder vermelding van ‘donatie’ op Triodos rekening nummer NL60TRIO0197652948 t.n.v. Stichting Welhoven.

U kunt ook in florijnen betalen of steunen. Ga naar betalenmetflorijn.nl en kies ‘betalen’. Tik in ‘Welhoven’ en klik op ‘bedrijf’.

Hier zijn de algemene gegevens van de Stichting.

Hier zijn de doelstelling en het beleidsplan.

Ruimte voor …